Category: आरती

हनुमान चालीसा लिरिक्स

दोहा-श्रीगुरु चरन सरोज रज,निज मनु मुकुरु सुधारिबरनऊं रघुबर बिमल जसु,जो दायकु फल चारिबुद्धिहीन तनु जानिके,सुमिरौं पवन कुमारबल बुद्धि बिद्या देहु…