नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,
नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,
सावँरिया थाँसू अरज करेछे राधा प्यारी,
बनवारी थाँसू अरज करेछे राधा प्यारी,


वृंदावन में रास रचयो हे,
वृंदावन में रास रचयो हे,
रास रमण कुण जासी म्हारा सावरा,
रमता खेलता नथ म्हारी घूम गई,
रमता खेलता नथ म्हारी घूम गई,
घणो ओलमो आसी,
नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,
नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,


ग्वाल बाल मिल ढूंढन लाग्या,
ग्वाल बाल मिल ढूंढन लाग्या,
सखिया भई रे उदासी म्हारा सांवरा,
एजी नथ म्हारी नाइ मिले तो,
एजी नथ म्हारी नाइ मिले तो,
गाया री दलाली में जासी,
नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,
नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,


में तो म्हारे पीहर ज्यासा,
में तो म्हारे पीहर ज्यासा,
बाबुल और गड़ासी म्हारा सावरा,
खारा समंद रा मोतीड़ा मंगास्या,
खारा समंद रा मोतीड़ा मंगास्या,
सोना रा तार पूवासी,
नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,
नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,


थे मत जाणो बाबर जोरी,
थे मत जाणो बाबर जोरी,
थारो मान घटास्या,
चन्द्रसखी भज  बाल कृष्ण छवि,
चन्द्रसखी भज  बाल कृष्ण छवि,
घर में रौनक आसी,
नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,
नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी,


भजन भंडार

नथ म्हारी दीजो जी गिरधारी भजन लिरिक्स